Bandtite™

Cement szkło-jonomerowy do klejenia pierścieni ortodontycznych
  • Uwalnia fluor
  • Idealnie podtrzymuje pierścień ortodontyczny
  • Wydłużony czas działania

Inne produkty

Eagle No Drift
Utwardzalne materiały klejące Eagle Bond zapewniają wysoką wytrzymałość klejenia.
No Mix:30
Klej jednoetapowy.
Zaczep MR
Utwardzany światłem widzialnym cement do klejenia pierścieni ortodontycznych o maksymalnej retencji