Eagle No Drift™

Światłoutwardzalne kleje Eagle

Światłoutwardzalne kleje Eagle zapewniają wysoką siłę klejenia, dłuższy czas działania, poprawę wydajności pracy oraz gwarantują spójność klejenia. Kleje Eagle LC produkuje się z fotoinicjatorów kamforochoninu (CQ) – sprawdzonych i lubianych przez profesjonalistów specjalistycznych inicjatorów polimeryzacji, które ulegają utwardzeniu w zakresie długości fali 430 – 480 nm. Wypełniacze są wybierane niezwykle starannie, w taki sposób, aby zoptymalizować wnikanie w siateczkę, zwiększyć siłę klejenia i uzyskać wymaganą lepkość.

Klej ortodontyczny LC o dużej lepkości
  • Eliminuje dryf zamka ortodontycznego przed utwardzeniem
  • Klej można przygotować podczas zabiegu albo też zrobić wcześniej i używać przez okres 2 tygodni, co jest możliwe w przypadku użycia z systemem Prepaste.
  • Gęstsza konsystencja wymaga wciśnięcia kleju do siateczki w celu osiągnięcia optymalnej siły klejenia
  • Zastaw karpuli wiąże do 40 połączeń 5-5

System Eagle No Drift Prepaste

O kontroli - System Prepaste zwiększa wydajność zabiegu zapewniając pełną kontrolę. Ten czas można wykorzystać na wstępne pokrycie pastą i przygotowanie zamków ortodontycznych.

  • Osoba wykonująca zabieg określa ilość kleju
  • Osoba wykonująca zabieg dostosowuje pozycję zamka ortodontycznego do potrzeb poszczególnych pacjentów
  • Osoba wykonująca zabieg decyduje kiedy przygotować zamek ortodontyczny w zależności od harmonogramu pracy

Inne produkty

Bandtite
Cement szkło-jonomerowy do klejenia pierścieni ortodontycznych.
No Mix:30
Klej jednoetapowy.
Zaczep MR
Utwardzany światłem widzialnym cement do klejenia pierścieni ortodontycznych