Produkty GC Fuji Ortho

Firma American Orthodontics oferuje samoutwardzalny i światłoutwardzalny cement GC Fuji Ortho szkło-jonomerowy.

Dodatkowe Zdjęcia

Inne produkty

Eagle No Drift
Utwardzalne materiały klejące Eagle Bond zapewniają wysoką wytrzymałość klejenia.
No Mix:30
Klej jednoetapowy.
Zaczep MR
Utwardzany światłem widzialnym cement do klejenia pierścieni ortodontycznych