Zaczep MR

Utwardzany światłem widzialnym cement do klejenia pierścieni ortodontycznych
  • Uwalnia fluor
  • Karpule umożliwiają precyzyjne bezpośrednie nakładanie preparatu na pierścień ortodontyczny
  • Karpule można używać po ich otwarciu. Przechowywać zamknięte w celu wykorzystania w przyszłości.
  • Schładzanie nie jest wymagane

Inne produkty

Eagle No Drift
Utwardzalne materiały klejące Eagle Bond zapewniają wysoką wytrzymałość klejenia.
No Mix:30
Klej jednoetapowy.
Bandtite
Cement szkło-jonomerowy do klejenia pierścieni ortodontycznych.