No Mix:30™

Jednorazowo nakładany klej
  • Samoutwardzalny klej o czasie działania 30 sekund
  • Wybór jednej z dwóch metod dostarczania
  • Biały kolor zapewnia kontrast umożliwiający łatwe usunięcie tkanki
  • Służy do wiązania około 30 aparatów

Inne produkty

Eagle No Drift
Utwardzalne materiały klejące Eagle Bond zapewniają wysoką wytrzymałość klejenia.
Kleje Fuji
Klej jednoetapowy.
Zaczep MR
Utwardzany światłem widzialnym cement do klejenia pierścieni ortodontycznych