Jasper Jumper i Gentle Jumper

Jako uzupełnienie do leczenia aparatami stałymi, Jasper Jumper i Gentle Jumper dają możliwość zminimalizowania ekstrakcji oraz zredukowania lub wyeliminowania opasek headgear. Po aktywacji 4 mm, Jasper Jumper będzie oddziaływać siłą 360 g. Dla porównania, przy takim samym ugięciu Gentle Jumper oddziałuje siłą 75 gramów, która jest lepiej dostosowana do leczenia w uzębieniu mieszanym Teraz lekarz może wybrać jeden z dwóch poziomów mocy w jeszcze większym zakresie zastosowań klinicznych. Jasper Jumper i Gentle Jumper:

  • Są zamontowane na stałe więc gwarantują współpracę pacjenta.
  • Pracują wzdłuż osi wzrostu lub Y, dzięki temu właściwie przesuwają żuchwę nie przesuwając szczęki
  • Ze względu na złącze kulkowe, Jumpers obracają się umożliwiając normalne czynności, takie jak jedzenie i mycie zębów.
  • Zapewniają bezpieczeństwo. Brak potrzeby wyciągu zewnątrzustnego
  • Zapewniają walory estetyczne.
  • Mogą być stosowane w korekcie klasy II i III, można stosować różne siły na każdej stronie szczęki na potrzeby zgryzu krzyżowego
  • Siły są regulowane i mierzalne

Jumpers są ważnym dodatkiem do Twojego zasobu aparatów i może mieć wielkie znaczenie w ogólnym planie leczenia. Każdy zestaw zawiera odpowiednie wskazówki.

Pomiary w celu ustalenia prawidłowego rozmiaru:

Aby uzyskać właściwą długość, pacjenci zaciskają zęby w dolnym lub centralnym zgryzie i należy zmierzyć odległość przyśrodkową rurki headgear do dystalnego dolnego stopu kulki, a następnie dodać 12 mm (4 mm dla rury, 4 mm dla luzu, i 4 mm aktywacji wbudowania). Niektórzy pacjenci mogą wymagać różnej długości urządzeń Jumper po lewej i prawej stronie szczęki.

Łuk modułowy do mocowania głównego łuku

Łuk modułowy został specjalnie zaprojektowany do zastosowania z Jasper Jumper i Gentle Jumper Wyjątkowość tego łuku wynika z przedniej konstrukcji pętli i jej umocowania do głównego łuku. Taka konstrukcja pętlowa pozwala na zamocowanie do głównego łuku od strony językowej do policzkowej, w przeciwieństwie do konwencjonalnego zawinięcia od strony policzkowej do językowej. Korzyścią jest niższy profil i minimalne podrażnienie pacjenta oraz bezproblemowe działanie i niemożność przesunięcia od głównego łuku.

Dodatkowe Zdjęcia

Gentle Jumper
Jasper Jumper

Inne produkty

MiniScope
MiniScope nie posiada tłoka, co zapewnia komfort pacjenta.
Rodzina Jet
Rodzina Jet jest serią aparatów ortodontycznych
Pierścienie ortodontyczne Rollo
Pierścienie Rollo zapewniają wszechstronny wybór pierścieni o sile mocowania korony.