Rodzina Jet

Rodzina aparatów Jet to przyjazne dla użytkownika aparaty ortodontyczne, stworzone aby uzyskać wiarygodne wyniki leczenia i wymagające minimalnej współpracy pacjenta . Aparaty Jet zbudowane są w oparciu o wysokowydajny tłok i rurkę, umożliwiające różny i kontrolowany poziom siły i są dostosowane pod względem bio-mechanicznym w celu uzyskania maksymalnego wyniku. Każdy z nich jest przeznaczony do powszechnego zastosowania, jednak w wymagających sytuacjach klinicznych, z jakimi mamy do czynienia w codziennej praktyce.

Distal Jet

Aparat do dystalizacji łączy stosowanie przyjaznych sił z doskonałą kontrolą zakotwienia i łatwą retencją na pojedynczy ząb trzonowy. Typowe sytuacje kliniczne dla Distal Jet:

 • Protruzja żuchwy klasy II
 • Klasa II trzonowców, wynikająca z braku lub zablokowania zębów
 • Podrzędne (pojedyncze) przypadki klasy II

Mesial Jet

Kontrolowany ruch zablokowanych zębów , w obu łukach, nie jest problemem dzięki temu aparatowi – zwłaszcza w celu zamknięcia przestrzeni w odcinku przednim. Typowe sytuacje kliniczne dla Mesial Jet:

 • Przypadki ekstrakcji drugiego zęba przedtrzonowego
 • Redukowanie przestrzeni dla celów protetycznych
 • Zamknięcie przestrzeni wynikające z wrodzonego braku zębów

Uprighter Jet

Aparat do wyprostowania zębów wychylonych lub częściowo wyrzniętych, bez wpływu na pozostałe uzębienia. Typowe sytuacje kliniczne dla Uprighter Jet:

 • Przedprotetyczne prostowanie filarów
 • Częściowe wklinowanie
 • Starcie w wyniku przedwczesnej utraty zębów mlecznych itp.

Rodzina Spring Jet

SPRING JET 1 – Ekspansja zębowa
Zastąpienie wszystkich istniejących ekspanderów łukowych precyzyjnymi mechanizmami siłowo-przeciwsiłowymi. Powolna ekspansja łuku za pomocą kontrolowanej, ciągłej siły sprężyny NiTi.

SPRING JET 2 – Ekspansja ortopedyczna
Zastępuje wszystkie śruby lub wstępnie ustawiane ekspandery łukowe Unikalny system zapewniający wiarygodne wyniki przy minimalnymwychyleniu , niewymagającym współpracy pacjenta.

Typowe sytuacje kliniczne dla Spring Jet:

 • Zgryz krzyżowy
 • Zapadnięty łuk
 • Mikrognacja

Dodatkowe Zdjęcia

The Distal Jet
The Mesial Jet
The Uprighter Jet
The Spring Jet
The Spring Jet

Inne produkty

MiniScope
MiniScope nie posiada tłoka, co zapewnia komfort pacjenta.
HTH
Nieograniczone wychylenie boczne i nieporównywalny komfort pacjenta.
Pierścienie ortodontyczne Rollo
Pierścienie Rollo zapewniają wszechstronny wybór pierścieni o sile mocowania korony.