Polityka prywatności firmy American Orthodontics

Niniejsza Polityka prywatności określa, jakiego rodzaju dane gromadzi American Orthodontics („AO”) oraz w jaki sposób zebrane informacje są wykorzystywane i udostępniane.

Dane, jakie gromadzi AO

Dane osobowe to m. in. nazwa klienta, adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, a także inne właściwe dane kontaktowe.

AO gromadzi dane osobowe, gdy:

 • składasz zamówienie i/lub dokonujesz zakupu naszych produktów lub usług bezpośrednio od firmy AO lub spółki zależnej;
 • zgłaszasz się do udziału w jakimkolwiek wydarzeniu lub programie AO, w tym, między innymi, wydarzenia związane z dokształcaniem, seminaria, konkursy, sondaże lub inne działania promocyjne, które od czasu do czasu oferujemy;
 • zapisujesz się do newslettera American Orthodontics dla klientów lub decydujesz się na otrzymywanie innego rodzaju korespondencji z naszej firmy;
 • kontaktujesz się z nami;
 • kierujesz do nas prośbę o udzielenie informacji;
 • korzystasz ze stron lub kont AO na jakiejkolwiek platformie mediów społecznościowych osób trzecich, np. Facebook lub Twitter („Strony mediów społecznościowych”);
 • przekazujesz lub zgłaszasz uwagi, sugestie, opisujesz doświadczenie lub udostępniasz nam jakąkolwiek inną treść oraz/lub;
 • w inny sposób komunikujesz się z nami lub korzystasz z usług online.
Dane, które są gromadzone automatycznie

Cookies: pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę, dzięki którym można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wizyt online. AO gromadzi pliki cookies, aby ulepszyć proces składania zamówień podczas korzystania z portalu AODirect.

W jaki sposób AO wykorzystuje pozyskane informacje

AO wykorzystuje Twoje dane, w tym dane osobowe, w różnych celach związanych z działalnością, np.:

 • realizacja zamówienia, dostawa, wystawianie faktur oraz dokonywanie płatności;
 • tworzenie i zarządzanie kontem klienta;
 • kontakt w sprawie prezentacji firmy AO, a także jej produktów, usług oraz wydarzeń;
 • odpowiadanie na zapytania, uwagi oraz przesyłane wiadomości;
 • administrowanie wydarzeniami;
 • działania wewnętrzne, takie jak poprawa atrakcyjności naszych produktów i usług, działania marketingowe, a także przeprowadzanie badań dotyczących produktów oraz analiza;
 • rozstrzyganie sporów.

Podstawę prawną wykorzystywania danych przez AO stanowią nasze uzasadnione interesy handlowe i nigdy nie będziemy wykorzystywali Twoich danych w innym celu.

Prawa dotyczące danych

Dostęp do danych – masz prawo, aby domagać się przekazania kopii Twoich danych osobowych, które posiadamy.

Poprawianie danych – AO dokłada starań, aby Twoje dane osobowe były poprawne i aktualne. W każdej chwili możesz poprosić o korektę swoich danych osobowych.

Usuwanie danych – masz prawo, aby zażądać usunięcia danych osobowych, które posiadamy, jeśli uważasz, że:

 • nie potrzebujemy dłużej przechowywać Twoich danych w celu, w którym zostały pozyskane.
 • wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z przepisami lub wypełnianiem innych zobowiązań prawnych.

Może się jednak okazać, że nasza firma będzie potrzebowała zachowaćTwoje dane osobowe, jeśli ma to związek z wcześniejszymi transakcjami finansowymi.

Ograniczenie wykorzystywania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli wykorzystywanie Twoich danych osobowych. W takim przypadku możemy wykorzystywać jedynie dane osobowe w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, w przypadku roszczeń prawnych lub ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z któregokolwiek z ww. praw, prosimy o kontakt z naszą firmą.

W jaki sposób AO przekazuje informacje

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane jednostkom zależnym oraz do naszej siedziby w USA, gdzie produkowane są nasze produkty i stamtąd wysyłane do klientów. Twoje dane osobowe są przekazywane jedynie zaufanym osobom trzecim, przede wszystkim w celu realizacji zamówienia, np. firmy dystrybucyjne i kurierskie, wykonania/zawarcia umowy lub wypełnienia prawnych obowiązków.

Jak długo AO może przechowywać dane osobowe

AO prowadzi trwałą, elektroniczną rejestrację wszystkich transakcji sprzedaży. Dotyczy to również danych osobowych zawartych w korespondencji pisemnej lub mailowej, które identyfikują daną osobę.

Skargi

AO dąży do szybkiego rozpatrywania każdej skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę. Jeśli należysz do EOG możesz również wnieść skargę do lokalnego organu ochrony danych.

Czy ujawniamy informacje podmiotom zewnętrznym?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie przekazujemy podmiotom zewnętrznym informacji umożliwiających identyfikację tożsamości. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które wspierają nas w zarządzaniu naszą stroną internetową, prowadzeniu działalności lub obsłudze, o ile wyrażają zgodę na zachowanie poufności. Możemy również udostępniać informacje, jeśli uważamy, że jest to właściwe dla postępowania zgodnie z przepisami prawnymi, wdrażania polityki dotyczącej strony lub ochrony praw naszych lub innych osób, a także mienia lub bezpieczeństwa. Jednak informacje, które nie identyfikują osób odwiedzających naszą stronę mogą być przekazywane innym podmiotom dla działań marketingowych, reklamowych lub do wykorzystywania w innym celu.

Zgodność z Ustawą dotyczącą ochrony dziecięcych danych osobowych w Internecie (COPPA)

Postępujemy zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie COPPA. Nie gromadzimy żadnych informacji dotyczących dzieci poniżej 13 roku życia. Nasza strona, produkty oraz usługi są skierowane do osób w wieku 13 lat lub starszych.

Tarcza prywatności USA

AO przestrzega Programów Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, zgodnie z ustaleniami Departament Handlu, w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. AO zaświadcza Departamentowi Handlu, że stosuje się do zasad Tarczy Prywatności. Jeśli wystąpi sprzeczność między warunkami niniejszej Polityki Prywatności a zasadami Tarczy Prywatności, przeważać będą zasady Tarczy Prywatności. Więcej informacji o programie Tarcza Prywatności oraz certyfikat AO są dostępne na stronie https://www.privacyshield.gov/

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, AO zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania Państwa danych osobowych. Osoby z krajów UE i Szwajcarii, które mają jakiekolwiek pytania lub skargi w związku z zasadami Tarczy Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z AO, pisząc na adres DPO@americanortho.com

AO zobowiązała się ponadto do współpracy z zespołem powołanym przez unijne organy zajmujące się ochroną danych (DPA) oraz szwajcarskiego Komisarza Federalnego ds. ochrony danych i informacji (FDPIC). Współpraca ta ma dotyczyć nierozstrzygniętych skarg w ramach Tarczy Prywatności dotyczących transferu danych z UE i Szwajcarii.

AO podlega Federalnej Komisji Handlu (FTC) w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania prawa. W określonych okolicznościach istnieje również możliwość wystąpienia przez jednostkę o wiążący arbitraż. Ponadto, na mocy zasad amerykańskiej Tarczy Prywatności, AO ponosi odpowiedzialność w przypadkach dalszego przekazywania danych osobom trzecim.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz zasady Polityki prywatności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Stale aktualizujemy niniejszą Politykę prywatności, a wprowadzane zmiany są zamieszczane na naszej stronie internetowej.
Ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki prywatności dokonano 12 lipca 2018 roku.

Dane kontaktowe i pomoc

Ferran Hernandez
American Orthodontics
Parc de Gardeny
Edifici TIC-CPD, Planta 2-9
25071 Lleida
SPAIN
dpo@americanortho.com