Zwrot/zasady anulowania

Rezygnacja z udziału w seminarium

American Orthodontics dokona zwrotu opłat rejestracyjnych jeśli otrzyma zawiadomienie o rezygnacji z udziału w seminarium nie później niż siedem dni kalendarzowych przed zaplanowaną datą jego rozpoczęcia. W przypadku odwołania zgłoszonego w czasie owych siedmiu dni kalendarzowych, opłaty nie podlegają zwrotowi. W celu anulowania opłaconej rejestracji związanej z udziałem w seminarium wyślij e-mail ze swoim imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, numerem telefonu oraz nazwą seminarium, za który domagasz się zwrotu opłat, na następujący adres e-mail: events@americanortho.com

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny seminarium zostanie anulowane przez American Orthodontics, wszystkie pobrane z góry opłaty zostaną zwrócone.

Zwroty opłaty dokonanej kartą kredytową

Opłaty dokonane kartą kredytową zostaną zwrócone na konto właściwe dla karty kredytowej użytej do zarejestrowania się na seminarium. Zwrot na kartę kredytową może potrwać 4-5 dni.

Kontakt z nami

W sprawie pytań dotyczących zwrotów opłat za seminaria, skontaktuj się z nami pod adresem:

American Orthodontics
DW: Megan Kersher-Walsh
3524 Washington Avenue
P.O. Box 1048
Sheboygan, Wisconsin USA 53082-1048
E-mail: mkerscher-walsh@americanortho.com